Safety


Safety


Als veiligheidskundige kan ik u bijstaan in het ontwikkelen en implementeren van goed en helder veiligheidsbeleid. Eenvoud en duidelijkheid zijn daarin de kern, waarbij uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer.

De basis voor deze wordt altijd gelegd door een goede risico inventarisatie. Door een stapsgewijs proces zal uiteindelijk het overzicht op het geheel behouden blijven. Indien gewenst kunnen we samenwerken naar een VCA en/of ISO certificering.

Daarnaast hebben we tegenwoordig steeds meer te maken met eisende instanties die soms tegengestelde eisen hebben, daarin kunnen wij u bijstaan om tot een geaccepteerde oplossing te komen. Vanuit onze ervaring is goede kennis van de regelgeving en het soms creatief toepassen van deze zeer belangrijk en kan zeker in bestaande situaties grote investeringen voorkomen.

De zekerheid hebben dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan borgt de continuïteit van uw bedrijf. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan een financiële bedreiging zijn voor uw bedrijf.

R I & E

Bedrijfshulpverlening

VCA