Security


Security


Beveiliging van uw bedrijfspand of huis is de basis voor continuïteit, het verdwijnen van uw bedrijfsmiddelen het einde van uw onderneming betekenen. Natuurlijk bent u verzekerd maar de indirecte schade kan groot zijn, en blijkt vaak te groot.

Om tot een goede beveiliging te komen is het noodzakelijk om een juiste afweging te maken tussen alle mogelijke maatregelen. Samen met zoeken wij de balans tussen kosten en risico’s.

De oplossing is altijd de juiste mix van te nemen maatregelen en hierbij te denken vanuit de potentiële dader. Factoren zijn gelegenheid, tijd en te behalen buit. Door de juiste maatregelen kan je het risico van de factoren beïnvloeden.

Voor de technische uitvoering van maatregelen zoeken wij samen met u naar de meest geschikte partner voor de uitvoering. Ook daarin kiezen wij voor kwaliteit en continuïteit.

Sloten

Elektronische beveiliging

Toegangscontrole

Camera systemen